| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/156/16 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 29 czerwca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 k ust. 1 pkt.1
w związku z ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250) Rada Gminy Lutomiersk uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/144/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2759), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w § 1 w wysokości 10,00 złotych od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.";

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w § 1 w wysokości 7,00 złotych od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »