| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/114/2016 Rady Gminy Rząśnia

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) - Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rząśnia dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawek opłaty określonych w ustępie 2 i 3.

2. Ustala się stawkę opłaty od jednego mieszkańca, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Stawka opłaty w wysokości określonej w ust. 3 obejmuje mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w liczbie od jednego do czterech włącznie. Stawka opłaty określona w ust. 3 dla pozostałych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wynosi:

1) od piątego mieszkańca - 4,00 zł;

2) od szóstego mieszkańca - 3,00 zł;

3) od siódmego mieszkańca - 2,00 zł;

4) od ósmego mieszkańca i kolejnych mieszkańców - 1,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/157/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej wysokości tej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia


Sylwester Sobczak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »