| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/425/2010 Rady Miasta Ząbki

z dnia 6 maja 2010r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zwany dalej „wymiarem zajęć”, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela do występującej liczby godzin:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniow wymiar zajęć

1

1. Dyrektor przedszkola liczącego:

a) 4 lub 5 oddziałów

6

b) 6 - 10 oddziałów

4

c) 11 i więcej oddziałów

2

2.Wicedyrektor przedszkola liczącego powyżej 7 oddziałów

10

2

1. Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

a) 7 lub 8 oddziałów

8

b) 9-16 oddziałów

5

c) 17 i więcej oddziałów

2

2. Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

a) 12- 16 oddziałów

10

c) 17 i więcej oddziałów

8

§ 2.

1. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 ma zastosowanie również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.

2. Jeżeli powierzenie zastępstwa nie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, obniżony wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo.

§ 3.

Ustala się wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, w następującej wysokości:

1) nauczyciel pedagog- 20 godzin;

2) nauczyciel psycholog- 20 godzin;

3) nauczyciel logopeda- 20 godzin;

4) doradca zawodowy- 20 godzin.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/152/2004 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ząbki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 310, poz. 10090).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki


Krzysztof Bławdziewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »