| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/447/10 Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grójec oraz zapewnienia im dalszej opieki

Na podstawie art. 11 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 191 z póź. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Grójcu oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział w Warszawie, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grójec przeprowadzane będzie interwencyjnie na zgłoszenie mieszkańców gminy lub z urzędu w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi ze strony tych zwierząt

2. Wyłapywaniem objęte będą te zwierzęta bezdomne (ranne, chore, agresywne, bezbronne), które stanowią zagrożenie lub wymagają bezwzględnie natychmiastowej pomocy, a powodem ich bezdomności jest ucieczka od człowieka, zabłąkanie, porzucenie przez człowieka oraz jednocześnie nie można ustalić właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotychczas przebywały.

3. Wyłapywanie zwierząt i ich przetrzymywanie odbywać się będzie w sposób humanitarny, zgodnie z zapisami w ustawie o ochronie zwierząt. Podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnia się im opiekę weterynaryjną.

§ 2. 1. Zwierzęta wymienione w § 1 ust. 2 wyłapywane będą na koszt Gminy Grójec po stwierdzeniu przez Straż Miejską w Grójcu, że stanowią jeden z wymienionych w § 1 ust. 2 przypadków zwierząt bezdomnych i przebywają na terenie, który nie jest własnością prywatną, państwową lub spółdzielczą.

2. W przypadku przebywania zwierząt wymienionych w § 1 ust. 2 na terenie prywatnym, państwowym lub spółdzielczym, przy czym w sposób oczywisty stwierdzić można, że zwierzęta są dokarmiane na tym terenie przez ludzi, o fakcie tym powiadomiony będzie właściciel terenu w celu samodzielnego rozwiązania zaistniałego problemu

3. W przypadku bezdomnych zwierząt agresywnych, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, zapisy § 2 ust. 2 nie obowiązują, a zwierzęta te wyłapane będą na koszt Gminy Grójec.

4. W przypadku pogryzienia człowieka przez bezdomne zwierzę, wyłapaniem zwierzęcia w celu poddania go obserwacji w kierunku wścieklizny, przeprowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu, zajmuje się Gmina Grójec bez względu na okoliczności i własność terenu, na którym doszło do pogryzienia.

5. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u wyłapanych bezdomnych zwierząt, niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony będzie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu.

§ 3. 1. O konieczności wyłapywania zwierząt mieszkańcy gminy powiadamiają Straż Miejską w Grójcu.

2. Bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie Gminy Grójec umieszczane będą w schronisku dla bezdomnych zwierząt, przekazywane do adopcji lub usypiane.

3. Uśpienie wyłapanych zwierząt stosuje się w przypadkach, gdy występują przyczyny określone w ustawie o ochronie zwierząt.

4. Kontrolę nad prawidłowością wyłapywania bezdomnych zwierząt sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu

§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grójec mogą wykonywać podmioty gospodarcze o zarejestrowanej działalności gospodarczej w tym zakresie, posiadające stosowną wiedzę i uprawnienia w postaci zezwolenia na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz posiadające odpowiednie urządzenia i środki transportu, zapewniające wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami

2. Podmioty gospodarcze zajmujące się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na ternie Gminy Grójec zobowiązane są do wykonania czynności wyłapywania zwierząt w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożenia dla wyłapywanych zwierząt, w tym szczególnie zadawania im cierpienia.

§ 5. 1. Informacje o podmiocie gospodarczym wykonującym aktualnie wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grójec i adresie schroniska dla bezdomnych zwierząt, w którym wyłapane zwierzęta przebywają, posiada Straż Miejska w Grójcu.

2. Właściciel zagubionego zwierzęcia zgłasza ten fakt Straży Miejskiej w Grójcu, a w przypadku podejrzenia kradzieży lub zabicia zwierzęcia – również do Policji.

3. Właściciel wyłapanego zwierzęcia zgłasza chęć jego odzyskania do Straży Miejskiej w Grójcu.

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt wydaje wyłapane zwierzę właścicielowi za wiedzą Straży Miejskiej w Grójcu po wniesieniu przez właściciela zwierzęcia na rzecz Gminy Grójec zwrotu kosztów odłowienia, leczenia, kastracji, szczepienia, oznakowania zwierzęcia oraz kosztu przebywania zwierzęcia w schronisku.

5. Wysokość kosztów związanych ze zwrotem zwierzęcia właścicielowi ustala Gmina Grójec

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Pruś

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »