| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 19 Burmistrza Miasta Marki

z dnia 4 października 2010r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku


zawarty w dniu 4 października 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez:
Pana Leszka Rutę - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
oraz
Gminą Marki z siedzibą w Markach, ul. J. Piłsudskiego 95, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:
1. Pana Janusza Werczyńskiego - Burmistrza Miasta
2. przy kontrasygnacie Skarbnika - Pana Sławomira Koc
o następującej treści:
§ 1W związku z wprowadzeniem od dnia 1 września 2010r. zmian w kursowaniu linii autobusowych o nr: 718, 738, 805, w Porozumieniu Międzygminnym z dnia 26 marca 2004 roku, zwanym dalej „Porozumieniem” wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu,
2) Załącznik nr 718-DP do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu,
3) Załącznik nr 718-DS do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu,
4) Załącznik nr 718-TP do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszego Aneksu,
5) Załącznik nr 738-DP do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszego Aneksu,
6) Załącznik nr 738-DS do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszego Aneksu,
7) Załącznik nr 738-TP do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 7 do niniejszego Aneksu,
8) Załącznik nr 805-DP do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 8 do niniejszego Aneksu,
9) Załącznik nr 805-TP do Porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 9 do niniejszego Aneksu,
§ 2Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.
§ 3W terminie do dnia 31 października 2010r. Gmina zobowiązuje się do zapłaty na rachunek Miasta należności za miesiąc wrzesień i październik 2010r. wynikającej z wprowadzenia od dnia 1 września 2010r. zmian, o których mowa w §1.
§ 4 1. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.
2. W zakresie nie uregulowanym w Aneksie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden do celów publikacji.
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Leszek Ruta
Burmistrz

Janusz Werczyński
Skarbnik Miasta

mgr Sławomir Koc
Burmistrz Miasta Marki

Janusz Werczyński
 
Załącznik nr 1
do Aneksu Nr 19
z dnia 4 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 19 z dnia 4 października 2010 roku
Załącznik nr 2
do Aneksu Nr 19
z dnia 4 października 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 19 z dnia 4 października 2010 roku
Załącznik nr 3
do Aneksu Nr 19
z dnia 4 października 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Aneksu Nr 19 z dnia 4 października 2010 roku
Załącznik nr 4
do Aneksu Nr 19
z dnia 4 października 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Aneksu Nr 19 z dnia 4 października 2010 roku
Załącznik nr 5
do Aneksu Nr 19
z dnia 4 października 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Aneksu Nr 19 z dnia 4 października 2010 roku
Załącznik nr 6
do Aneksu Nr 19
z dnia 4 października 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Aneksu Nr 19 z dnia 4 października 2010 roku
Załącznik nr 7
do Aneksu Nr 19
z dnia 4 października 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Aneksu Nr 19 z dnia 4 października 2010 roku
Załącznik nr 8
do Aneksu Nr 19
z dnia 4 października 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Aneksu Nr 19 z dnia 4 października 2010 roku
Załącznik nr 9
do Aneksu Nr 19
z dnia 4 października 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do Aneksu Nr 19 z dnia 4 października 2010 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »