| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/IV/11 Rady Miasta Ciechanów

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2011-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 24 września 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 2 z ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 24.09.2009 r. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miasta Ciechanów postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2011 - 2032", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011 - 2032", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ciechanów do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1)związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym wyżej w § 1 ust. 2,

2)z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów do zaciągania zobowiązań, o których mowa wyżej w pkt 2 w ramach kwoty 1.000.000,00 zł, oraz o których mowa w ust.1 pkt 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów


Mariusz Stawicki


Załącznik do Uchwały Nr 25/IV/11
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1 i 2.xls

tabela WPF i Przedsięwzięć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »