| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Korczew

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Korczewie uchwala, co następuje;
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 6 957 810 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 6 128 241 zł,
b) majątkowe w kwocie 829 569 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 7 536 874 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 6 128 241 zł,
b) majątkowe w kwocie 1 408 633 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2013 zgodnie z tabelą nr 3.
§ 3.
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 579 064 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Kredytów długoterminowych 579 064 zł,
2) Pożyczek na prefinansowanie - zł,
3) Wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 028 000 zł, rozchody w wysokości 448 936 zł, w tym krótkoterminowe 100 000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 17 000 zł,
2) celową w wysokości - 13 000 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5.
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabela nr 6.
§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 1 i 2.
§ 7.
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 34 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 8.
1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) Samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 193 000 zł,
koszty – 193 000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 9.
1. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000 zł,
2. Ustala się limity zobowiązań na:
a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 579 064 zł,
w tym: - kredyty - w kwocie 579 064 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 348 936 zł,
§ 10.
1.Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) na roczne wydatki majątkowe z ograniczeniem do 3 500 zł, bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz likwidacji istniejących.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Tabeli nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 200 000 zł,
c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej wydatkach do kwoty 760 000 zł jednorazowo.
§ 11.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady GminyBarbara Roszuk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/15/2010
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 grudnia 2010 r.

załącz do uchw. budż 2011
Zalacznik1.xls
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/15/2010
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Budżet tabela 2. wydatków na 2010 rok
Zalacznik2.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »