| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Siennica

z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, innych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Siennica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /tj. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zarządzić w drodze inkasa pobór łącznego zobowiazania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych i innych podatków i opłat lokalnych przez inkasentów - sołtysów, zgodnie z obszarem ich działania i określić wynagrodznie agencyjno-prowizyjne w wysokości 14% prowizji od kwoty pobranego podatku.

2) Jako termin płatności dla inkasentów - sołtysów ustala się piąty dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić. Jeżeli ostatni dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy.

3) W razie niedopełnienia obowiązków inkasent - sołtys jest zobowiązany do wpłacenia wszystkich pobranych należności i zapłacenia odsetek za zwłokę na dzień określony w § 1 pkt 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/112/2000 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 kwietnia 2000r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, innych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Siennica zmieniona Uchwałą Nr XXVI/226/2002 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2002r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Sokół


Uzasadnienie

Pobór podatków na terenie sołectw bezpośrednio u sołtysa stanowi udogodnienie dla podatników i tym samym podtrzymuje się wieloletnią tradycję. W stosunku do poprzedniej uchwały wartość inkasa wzrasta 2% w budżecie gminy jest to kwota rzędu 9.700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »