| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie Budżetu Gminy Nowy Duninów na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje
§ 1. Dochody w łącznej kwocie 9.855.827 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 9.470.359 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 385.468 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 11.412.827 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 9.386.347 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.026.480 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.557.000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów i pożyczki w kwocie 1.557.000 zł,
2) Przychody budżetu w wysokości 2.421.000 zł, rozchody w wysokości 864.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 304.056 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 864.000 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.252.944 zł.
§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 18.070 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 21.930 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.
§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
4) Dokonywania zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Andrzej PietrzakPrzewodniczący Rady Gminy
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2b.xls

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 11/III/10
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »