| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/2011 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1805; z 2003r Nr 80, poz. 717/ oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U z 2006r.Nr 136 poz. 969 ze zm./, art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm./, oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 121 z 2006r. poz. 844 ze zm./ Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości powierza się sołtysom: 1/ Sielski Jan - sołectwo Aleksandria 2/ Bobrowska Maria – sołectwo Bartniki 3/ Filipek Roman - sołectwo Bednary 4/ Sumera Wanda – sołectwo Biernik 5/ Niewiadomska Grażyna – sołectwo Budy Zaklasztorne 6/ Mańkowska Anna – sołectwo Długokąty 7/ Gwardecki Ryszard – sołectwo Długokąty Małe 8/ Lis Joanna – sołectwo Grabina Radziwiłłowska 9/ Matysiak Teresa – sołectwo Górki 10/ Litmańska Barbara – sołectwo Huta Partacka 11/ Szymański Wiktor – sołectwo Kamion 12/ Rasztawicki Dariusz – sołectwo Karnice 13/ Zarębska Krystyna – sołectwo Korabiewice 14/ Brzezicki Zbigniew- sołectwo Mrozy 15/ Pawlak Honorata – sołectwo Nowa Huta 16/ Cios Teresa – sołectwo Puszcza Mariańska 17/ Gawart Henryka – sołectwo Radziwiłłów 18/ Kwiatkowska Maria - sołectwo Nowy Karolinów 19/ Ładyński Jerzy – sołectwo Stary Łajszczew 20/ Matera Janina – sołectwo Studzieniec 21/ Kaniewska Barbara – sołectwo Sapy 22/ Wach Iwona- sołectwo Waleriany 23/ Cebula Małgorzata – sołectwo Zator 24/ Baranowski Andrzej – sołectwo Michałów

§ 2. Wynagrodzenie osób pobierających podatki w formie inkasa ustala się w wysokości 10% od pobranych podatków wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/33/2007 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9 marca 2007r. w sprawie zarządzenia podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Puszcza Mariańska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Brzezicki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »