| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Różanie

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1)wywóz nieczystości stałych z pojemników:

a) 110 litrów - 9,50 zł + 8%VAT

b) 240 litrów - 16,50 zł + 8%VAT

2)odbiór nieczystości stałych luzem transportem zakładu za 1m3 - 125,00 zł + 8%VAT

3)odbiór nieczystości stałych przestrzennych luzem transportem zakładu za 1m3 - 124,00 zł + 8%VAT

4)opłaty za przyjęcie nieczystości stałych – bytowych na wysypisko komunalne - 210,00 zł/ tonę+8%VAT

5)opłaty za przyjęcie nieczystości stałych przestrzennych na wysypisko komunalne typu karpy, gałęzie itp - 260,00 zł/ tonę+8%VAT

6)opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

a) za jedną przyczepę asenizacyjną o pojemności 4000 l w promieniu do 3 km od oczyszczalni ścieków w Różanie - 60,39 zł + 8%VAT

b) za jedną przyczepę asenizacyjną o pojemności 4000 l w promieniu powyżej 3 km od oczyszczalni ścieków w Różanie - 73,28 zł + 8%VAT

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/173/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 Nr 115, poz. 2395)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Prusik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »