| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Łaskarzew

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkola Gminy Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1ust. 2 i ust. 3 pkt. C ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991) Rada Gminy Łaskarzew uchwala co następuje:

§ 1.

1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew usługi świadczone z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

2. Poza wymienionymi w ust. 1 obejmującymi realizację podstawy programowej – świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie i obejmują:

- Zajęcia artystyczno - plastyczne rozwijające uzdolnienia dzieci;

- Gry zabawy dydaktyczne wspomagające wszechstronny rozwój dziecka;

- Zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, pracę indywidualną;

- Spacery, zajęcia i zabawy na powietrzu;

- Zabawy dowolne pod nadzorem nauczyciela.

§ 2.

1. Ustala się odpłatność za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 1,00 zł za jedną godzinę za jedno dziecko, a w wysokości 0,75 zł za jedną godzinę za drugie i następne dziecko.

2. Szczegółowy zakres i odpłatność za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 określa umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 3.

1. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych realizowanych przez inne podmioty niż przedszkole, a szczególności języka angielskiego, rytmiki i logopedii.

2. Opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego nie są pobierane lub podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc.

3. Wyliczone koszty zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/105/05 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola publiczne Gminy Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Hanna Cichecka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »