| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Łaskarzew

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkola Gminy Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1ust. 2 i ust. 3 pkt. C ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991) Rada Gminy Łaskarzew uchwala co następuje:

§ 1.

1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew usługi świadczone z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

2. Poza wymienionymi w ust. 1 obejmującymi realizację podstawy programowej – świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie i obejmują:

- Zajęcia artystyczno - plastyczne rozwijające uzdolnienia dzieci;

- Gry zabawy dydaktyczne wspomagające wszechstronny rozwój dziecka;

- Zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, pracę indywidualną;

- Spacery, zajęcia i zabawy na powietrzu;

- Zabawy dowolne pod nadzorem nauczyciela.

§ 2.

1. Ustala się odpłatność za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 1,00 zł za jedną godzinę za jedno dziecko, a w wysokości 0,75 zł za jedną godzinę za drugie i następne dziecko.

2. Szczegółowy zakres i odpłatność za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 określa umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 3.

1. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych realizowanych przez inne podmioty niż przedszkole, a szczególności języka angielskiego, rytmiki i logopedii.

2. Opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego nie są pobierane lub podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc.

3. Wyliczone koszty zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/105/05 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola publiczne Gminy Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Hanna Cichecka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »