| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy w Mokobodach

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006  Nr 121 poz.844 z późn. zm.)oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. ( M.P. Nr 95,    poz. 961 z dnia 25 października 2011 r. ) Rada Gminy w Mokobodach uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w niżej wymienionych kwotach:

1.                             od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposóbzakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków-  0,75 zł. od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł. od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł. od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych –  0,55 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  8,58 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  6,40 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte pod potrzeby:

1) ujęć wody i stacji wodociągowych, sieci rozdzielczej zimnej wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków  na terenie Gminy Mokobody

2) bezpieczeństwa oraz  związanych z działalnością ochrony zdrowia

§ 3. Zwolnienia o których mowa w § 2 nie obejmują gruntów , budynków, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2012 r .

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Ławecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »