| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu

z dnia 28 grudnia 2011r.

Uchwała budżetowa na rok 2012

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm. ) Rada Powiatu w Zwoleniu uchwala, co następuje ;

§ 1. Ustala się : 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 28 270 000 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 27 088 947 zł, b) majątkowe w kwocie 1 181 053 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 29 594 000 zł. z tego : a) bieżące w kwocie 26 613 950 zł, b) majątkowe w kwocie 2 980 050 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 3. Deficyt w wysokości 1 324 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) emisji obligacji 1 324 000 zł.

§ 2. Ustala się : 1. Przychody budżetu w łącznej w kwocie 2 324 735 zł , z następujących tytułów; a) emisji obligacji w kwocie 1 850 000 zł, b) wolnych środków w kwocie 474 735 zł. 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 000 735zł, przeznaczonych na ; a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 180 735 zł, b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 20 000 zł. c) wykup obligacji 800 000 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek ,emisji obligacji przeznaczonych na : a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt. 3, lit. a. c) na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w §2,pkt. 2 lit a, b, c

§ 4. Ustala się : 1. Rezerwę ogólną w wysokości 90 000 zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 100 000 zł. z tego ; a ) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł. b) na realizacje zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 50.000 zł

§ 5. 1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały . 2.Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:. 1. Zaciągania kredytów i pożyczek, emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 lit. a niniejszej uchwały. 2. Emisji obligacji do kwoty określonej w § 2, pkt.1, lit. a . 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do: a. dokonywania zmian w planie wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego . b. zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 500.000 ,00 zł.

§ 8. 1.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU


mgr Maria Adamiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

tabela nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

tabela nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

tabela nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

tabela nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »