| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 75/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radzymin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Radzymin

Na podstawie art. 18 pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie województwa (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1590, z   późn. zm. 1)   ), art. 43 ust. 2a ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.   U. z   2012 r. poz. 145) oraz art. 22 ust. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia  
5 stycznia 2011 r. o   zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. Nr 32, poz. 159)– uchwala się, co następuje:  

§   1.   Likwiduje się aglomerację Radzymin o   równoważnej liczbie mieszkańców 30100, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 142 Wojewody Mazowieckiego z   dnia 28   października   2005 r. w   sprawie wyznaczenia aglomeracji Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 247, poz. 8085).  

§   2.   1.   Wyznacza się aglomerację Radzymin o   równoważnej liczbie mieszkańców 17022, położoną na terenie gminy Radzymin, z   oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w   Radzyminie.  

2.   W skład aglomeracji Radzymin wchodzą następujące miejscowości: miasto Radzymin, Cegielnia, część miejscowości Ciemne i   część miejscowości Słupno.  

3.   Obszar i   granice aglomeracji Radzymin, o   której mowa w   ust. 1, określa mapa  
w skali 1   : 25   000, stanowiąca załącznik do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego  


Tomasz   Kucharski

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i   Nr 167, poz. 1759, z   2006 r. Nr 126, poz. 875 i   Nr 227, poz. 1658, z   2007 r. Nr 173, poz. 1218 z   2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 216, poz. 1370 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 157, poz.1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281.  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 marca 2012 r.
Zalacznik1.JPG

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 75/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 marca 2012 r.
Zalacznik2.doc

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »