| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/114/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Miejska w Glinojecku uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gontarski


Uzasadnienie

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015 jest dokumentem polityki samorządowej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, na okres 4 lat, nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Program ten na podstawie art. 87 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy przyjmuje Rada Miejska, po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dnia 14.03.2012 r. znak DC.5120.01.2012 zaakceptował przedstawiony projekt Programu.
Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Opracowała: Monika Sarnecka
Glinojeck, dnia 15 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XII/114/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »