| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Korczew

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6   ust. 2   oraz ust. 4   ustawy z   13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005   r. Nr 236, poz. 2008) oraz art. 40 ust. 1   ustawy # z   8 marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001   r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy   Korczew  uchwala, co następuje:  

§   1.   1.                 Określa się górne stawki opłat za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z   zastrzeżeniem § 2, w   wysokości:  

1)                 za jednokrotne  odebranie niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów komunalnych            w   worku i/lub pojemniku o   pojemności 110-120 litrów (0,11-0,12 m 3 )  - 8,00 zł.  

2)                 za jednokrotne  odebranie niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów komunalnych   w   przypadku pojemników  lub worków o   pojemności   większej niż 120 litrów ( 0,12 m 3 ) lub odpadów luzem  za 1   m 3 - 70 zł.  

2.                 Określa się górne stawki opłat za usługi w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych , w   wysokości 20 zł za 1   m 3

3.   Wysokość stawki wymienionej  ust. 2   nie obejmuje kosztów transportu.  

§   2.   W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, górne   stawki opłat za usługi, o   których mowa w   § 1   ust. 1, dotyczące odbierania selektywnie             zebranych odpadów określa się w   wysokości:  

1)                 za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych: szkło, tworzywa sztuczne, makulatura , w   worku i/lub z   pojemnika o   pojemności 110-120 litrów (0,11-0,12 m 3 ) - 4,00 zł  

2)                 za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych: szkło, tworzywa sztuczne, makulatura, w   przypadku pojemników  lub worków o   pojemności   większej niż 120 litrów ( 0,12 m 3 ) lub odpadów luzem - 30 zł za 1   m 3

3)   za jednokrotne odebranie przez Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych z   innych miejsc niż gospodarstwa domowe wysegregowanych odpadów komunalnych   w   postaci sprzętu elektrycznego i   elektronicznego  – 2,5 zł za każdy 1   kg,  

4)                 za jednokrotne odebranie przez Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych z   innych miejsc niż gospodarstwa domowe wysegregowanych odpadów komunalnych   w   postaci odpadów wielkogabarytowych:  

-   pierwsza sztuka o   wymiarze powyżej 50 cm * 50 cm *100 cm –30,0zł za 1   sztukę,  

-   kolejna sztuka o   wymiarze powyżej 50 cm *  50 cm * 100 cm –20,0 zł za 1   sztukę,  

-   pierwsza sztuka o   wymiarze do 50 cm *  50 cm * 100 cm -10,0 zł za 1   sztukę,  

-   kolejna sztuka o   wymiarze do 50 cm * 50 cm * 100 cm – 5,0 za 1   sztukę;  

§   3.   Stawki określonych w   § 1   i 2   nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów i   usług VAT będzie stosowany zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Korczew  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz         na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Gminy  Korczew.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Barbara   Roszuk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »