| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Pniewy

z dnia 2 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Pniewy w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

Rada Gminy Pniewy

uchwala

Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Pniewy na rok 2012

Cele i zadania programu

§ 1. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Pniewy.

2. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Zmniejszenie populacji zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt.

Realizacja założonych celów

§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:

1. Odławianie bezdomnych psów oraz zapewnienie im dalszej opieki przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie , z którym gmina ma zawartą umowę, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami , dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach.

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych przez podmiot prowadzący odławianie psów na terenie Gminy, który prowadzi również działalność weterynaryjną.

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich dotychczasowych właścicieli.

4. Stały monitoring miejsc występowania bezdomnych kotów i pokrycie kosztów ich dokarmiania zimowego.

§ 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane poprzez:

1. Konsekwentne egzekwowanie obowiązków od osób utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Pniewy.

2. Egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

3. Usuwanie i unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt z terenu gminy Pniewy przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:

1. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” psich i kocich, których matki w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela.

2. Wykonywanie na koszt gminy sterylizacji wyłapanych zwierząt bezdomnych przed przekazaniem ich nowemu właścicielowi.

§ 5. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowane jest poprzez:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu podnoszenie wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta domowe oraz zachęcających do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami.

2. W szkołach i przedszkolach z terenu Gminy włączenie do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami oraz ich prawidłową opieką.

§ 6. Źródła finansowania realizacji programu:

Program realizowany będzie ze środków finansowych przypadających na ten cel w budżecie gminy na 2012 rok w kwocie – 25 000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Pniew.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Rokosz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Dąbrowska-Ospital

Joanna Dąbrowska-Ospital Partner zarządzający w Euskapol, doradca personalny i zawodowy Doradca personalny: pracuję z klientem indywidualnym i z zespołami, koncentrując się na badaniu ich potencjału, a także ich dopasowania do danego stanowiska czy danego projektu. Łowca talentów. Doradca zawodowy: wspieram ludzi w odkrywaniu ich powołania i potencjału zawodowego. Pomaga mi w tym doświadczenie biznesowe (znajomość wielu branż oraz różnych kultur prowadzenia biznesu). Wychodzę z założenia, że biznes to ludzie. Pragnę wspierać ludzi w ich samopoznaniu, odkrywaniu własnego potencjału i predyspozycji, wierząc, że to pozwoli im na lepsze życie w zgodzie ze sobą, jednocześnie korzystnie wpłynie na ich pracę zawodową, a więc również na sukces firmy, w której pracują. Zrealizowane projekty Projekty badania efektywności zespołowej w firmach międzynarodowych. Wspieranie menedżerów HR w podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych z zastosowaniem metody i narzędzi PerformanSe. Porady indywidualne, tworzenie ścieżek kariery i badanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników średniego szczebla oraz osób poszukujących pracy. Przeprowadzenie bilansów kompetencji dla sportowców Polskiej Kadry Olimpijskiej. 2002-2010 – doradztwo biznesowe dla firm z Francji i Hiszpanii, poszukujących partnerów w Europie Centralnej i Wschodniej Wykształcenie Studia podyplomowe „Inżynieria szkoleń” – uniwersytet Lille 3 Certyfikowany trener metody PerformanSe Autorska metoda prowadzenia bilansów kompetencji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »