| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI.180.2012 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania projektów statutów sołectw w Gminie Halinów

Na podstawie art. 5   a, art. 35 ust. 1   i art. 40 ust. 1   i ust.2 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.),   Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Zarządza się przeprowadzenie z   mieszkańcami Gminy konsultacji, których przedmiotem są projekty statutów następujących sołectw Gminy Halinów:  

1)   Brzeziny;  

2)   Budziska;  

3)   Cisie;  

4)   Chobot;  

5)   Desno;  

6)   Długa Kościelna;  

7)   Długa Szlachecka;  

8)   Grabina;  

9)   Hipolitów;  

10)   Józefin;  

11)   Kazimierów;  

12)   Królewskie Brzeziny;  

13)   Krzewina;  

14)   Michałów;  

15)   Mrowiska;  

16)   Nowy Konik;  

17)   Okuniew;  

18)   Stary Konik;  

19)   Wielgolas Brzeziński;  

20)   Wielgolas Duchnowski;  

21)   Zagórze;  

22)   Żwirówka.  

§   2.   Konsultacje, o   których mowa w   § 1   zostaną przeprowadzone w   dniach od 1   września 2012 roku do 29 września 2012 roku poprzez:  

1)   udostępnianie mieszkańcom treści projektów statutów w   Urzędzie Miejskim w   Halinowie, Biuletynie Informacji Publicznej, u   sołtysów wszystkich sołectw;  

2)   pisemne zgłaszanie uwag, opinii i   wniosków mieszkańców na adres Urząd Miejski w   Halinowie  
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów lub mailowo na adres beata.kupidura@halinow.pl w   terminie określonym w   §   2.  

§   3.   1.   Niezwłocznie po upływie okresu konsultacji określonego w   §   2, nie później jednak niż do 15 października 2012 roku wszystkie opinie, uwagi i   wnioski mieszkańców przekazane zostaną Komisji Regulaminowej Rady Miejskiej w   Halinowie.  

2.   Komisja Regulaminowa Rady Miejskiej w   Halinowie dokona analizy wyników konsultacji, a   następnie opracuje i   przedstawi Radzie Miejskiej projekty uchwał w   sprawach statutów sołectw.  

§   4.   Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i   mają charakter opiniodawczy.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Halinowa.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Halinowie  


Marcin   Pietrusiński


Uzasadnienie

              Zgodnie z   art. 35 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   póżn.zm.) organizację i   zakres działania jednostki pomocniczej -sołectwa określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami. Komisja Regulaminowa Rady Miejskiej w   Halinowie na posiedzeniu w   dniu 7   marca 2012 roku  zakończyła prace nad projektami statutów sołectw. Wobec powyższego projekty statutów sołectw podlegają konsultacjom z   mieszkańcami.  

Rada Miejska jest zobowiązana podjąć uchwałę w   sprawie przeprowadzenia konsultacji z   mieszkańcami w   celu zaopiniowania projektów statutów sołectw w   Gminie Halinów.    

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »