| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 - 2019

Na podstawie art. 226 – 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 - 2019.

§ 2.

1. Ustala się przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na poszczególne programy zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach 2013 – 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki

§ 5.

Traci moc uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018, zmieniona uchwałą Nr VI/36/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwałą Nr IX/50/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011r., uchwałą Nr XII/65/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XIV/89/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r., uchwałą Nr XV/101/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/105/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVII/112/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. uchwałą Nr XVIII/129/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r., uchwałą Nr XIX/141/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r., uchwałą Nr XX/151/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r., oraz uchwałą Nr XXI/158/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki


Krzysztof Bławdziewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/2012
Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/165/2012
Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/165/2012
Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »