| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miasta Ząbki

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 - 2019

Na podstawie art. 226 – 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 - 2019.

§ 2.

1. Ustala się przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na poszczególne programy zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach 2013 – 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ząbki do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości określonej w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki

§ 5.

Traci moc uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018, zmieniona uchwałą Nr VI/36/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwałą Nr IX/50/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011r., uchwałą Nr XII/65/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XIV/89/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r., uchwałą Nr XV/101/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVI/105/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XVII/112/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011 r. uchwałą Nr XVIII/129/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r., uchwałą Nr XIX/141/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r., uchwałą Nr XX/151/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r., oraz uchwałą Nr XXI/158/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Przewodniczący Rady Miasta Ząbki


Krzysztof Bławdziewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/2012
Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/165/2012
Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/165/2012
Rady Miasta Ząbki
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »