| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Obryte

z dnia 5 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów:  

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w   Obrytem wchodząca w   skład Zespołu Placówek Oświatowych w   Obrytem obejmuje obwód: Obryte, Skłudy, Ciółkowo Małe, Ciółkowo Rządowe, Wielgolas, Bartodzieje, Psary, Sadykierz i   Płusy.  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w   Zambskach Kościelnych obejmująca obwód: Zambski Kościelne, Zambski Stare, Tocznabiel, Kalinowo, Gostkowo.  

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w   Gródku Rządowym obejmująca obwód: Gródek Rządowy, Gródek Nowy, Mokrus, Ulaski.  

4. Publiczna Szkołą Podstawowa w   Sokołowie Włościańskim obejmująca obwód: Sokołowo Włościańskie, Sokołowo Parcele, Cygany, Rozdziały i   Rowy.  

5. Filia w   Psarach Publicznej Szkoły Podstawowej w   Obrytem wchodząca w   skład Zespołu Placówek Oświatowych w   Obrytem obejmuje obwód: Psary.  

§   2.   Ustala się sieć publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów:  

1. Publiczne Gimnazjum w   Obrytem obejmujące obwód: teren Gminy Obryte.  

§   3.   Ustalona w   § 1   i 2   sieć publicznych szkół podstawowych i   gimnazjum oraz granice ich obwodów obowiązują od dnia 1   września 2012 roku.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr XXI/131/2004 Rady Gminy Obryte z   dnia 30 grudnia 2004 roku w   sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia ich granic obwodów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof   Oleksa

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »