| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Policzna

z dnia 23 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Policzna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 § 2, § 3   i § 11 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm. ) -Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.     Dokonuje się podziału Gminy Policzna na obwody głosowania i   ustala ich numery, granice i   siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wyborcom w   liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   terminie 5   dni od podania uchwały do publicznej wiadomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.     Traci moc uchwała Zarządu Gminy Policzna nr 7/98 z   dnia 31 sierpnia 1998 r. w   sprawie utworzenia obwodów głosowania.  

§   5.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Radomiu.  

§   6.     Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   7.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Zenon   Mazur

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/105/2012  
Rady Gminy Policzna    
z dnia 23 sierpnia 2012 r.  
 

Podział Gminy Policzna na obwody głosowania  

 

Nr obwodu głosowania  

Granice obwodu  

Siedziba obwodowej komisji wyborczej  

1  

Sołectwa: Policzna, Dąbrowa-Las, Patków, Biały Ług, Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Stanisławów, Wólka Policka  

Urząd Gminy Policzna                       ul. Bolesława Prusa 11  

2  

Sołectwa: Czarnolas-Czarnolas -Kolonia, Jabłonów, Bierdzież, Piątków, Jadwinów, Łuczynów,     Władysławów  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Czarnolesie  

3  

Sołectwa: Gródek, Zawada Nowa, Zawada Stara  

Dom Pomocy Społecznej w   Gródku  

4  

Sołectwa: Chechły, Wygoda-Kuszlów, Florianów- Kolonia Chechelska, Teodorów-Helenów  

Świetlica Wiejska w   Chechłach  

5  

Sołectwa: Wilczowola, Aleksandrówka, Andrzejówka, Wojciechówka-Annów, Antoniówka- Franków  

Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w   Wilczowoli  

 


Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks Wyborczy art. 14 nakładają na Rady Gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w   terminie 3   miesięcy od dnia  ustalenia nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w   jednym lokalu wyborczym.  

             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »