| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr SR.XXIII.0007.155.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy Złota w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) - Rada Gminy Dębe Wielkie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Nadaje się nazwę Złota ulicy w   miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer ewidencyjny: 101/3, 102/4, 103/13, 104/4, 108/9, 108/12, 108/14 wskazanej na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały.  

2.   Porządkuje się numerację nieruchomości w   ramach utworzonej ulicy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie  


Jolanta   Gruber


Uzasadnienie

Z wnioskiem o   nadanie nazwy ulicy, nowopowstałej drodze gminnej biegnącej od ul. Kościelnej w   kierunku wschodnim w   miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie wystąpili mieszkańcy sołectwa Dębe Wielkie II. Wniosek uzasadniony został potrzebą ustalenia właściwej numeracji porządkowej nieruchomościom bezpośrednio przylegającym do niniejszej ulicy, na których podejmowane są inwestycje związane z   budową domów jednorodzinnych. Zgodnie z   art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w   sprawach herbu gminy, nazw ulic i   placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w   rozumieniu ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), a   także wznoszenia pomników. Przedmiotowa ulica położona w   miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, zlokalizowana jest na działkach o   numerach ewidencyjnych: 101/3, 102/4, 103/13, 104/4, 108/9, 108/12, 108/14, które stanowią własność Gminy Dębe Wielkie. Po nadaniu nazwy stanie się ona elementem Systemu Ewidencji Miejscowości Ulic i   Adresów i   do niej przyporządkowana zostanie numeracja porządkowa położonych przy niej nieruchomości – w   sposób zgodny z   przepisami prawa i   z intencjami wnioskodawców. Pozwoli to na utrzymanie ładu i   porządku w   zakresie prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości.  


Załącznik do Uchwały Nr SR.XXIII.0007.155.2012
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik.pdf

ul. złota  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »