| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r. poz. 391 t. j.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska w   Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w   terminie określonym w   art. 6m ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego właściciela.  

2.   W przypadku zmiany danych zawartych w   deklaracji, stanowiących podstawę określenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski nową deklarację w   terminie określonym w   art. 6m ust. 2   ww. ustawy, tj. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

§   3.   Określa się, iż pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały składają w   terminie do dnia 28 lutego 2013 r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie w   dniu 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Waldemar   Hardej

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/114/2012
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej w   Sokołowie Podlaskim z   dnia 28 grudnia 2012r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »