| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/136/2013 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie: stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach                 (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz.391) Rada Gminy Kołbiel uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny  od jednego mieszkańca na terenie gminy Kołbiel w wysokości 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na             terenie gminy Kołbiel.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny  od jednego mieszkańca na terenie gminy             Kołbiel w wysokości  12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca              zamieszkującego na  terenie gminy Kołbiel.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach oraz na stronie internetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Kloch

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »