| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/137/2013 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach                                            (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz.391) Rada Gminy Kołbiel uchwala co następuje :

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 10 lipca 2013 roku.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą uiszczać opłatę gotówką w kasie Urzędu Gminy w Kołbieli lub przelewem na rachunek bankowy albo w drodze inkasa.

2. Numer rachunku  bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz umieszczony na stronie internetowej Gminy Kołbiel.

3. Wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach oraz na stronie internetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Kloch

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »