| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/120/2013 Rady Gminy w Broku

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm. ) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy Brok uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy w Broku oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Brok przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Runo


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14§1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w terminie trzech miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Przedstawiony projekt uchwały Rady Gminy utrzymuje dotychczasowy stan ilościowy trzech obwodów i jest uzupełniony o nowopowstałe ulice. Projekt uchwały został skonsultowany z Komisarzem Wyborczym w Ostrołęce oraz Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce.

Załącznik do Uchwały Nr XX/120/2013
Rady Gminy w Broku
z dnia 6 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Gminy Brok na stałe obwody głosowania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »