| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13 lutego 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. (zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128; z   2007 r. Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z   2012 r. poz. 567; z   2013 r. poz. 153)) Rada Gminy w   Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchyla się uchwałę Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy w   Puszczy Mariańskiej z   dnia 13 lutego 2013 r. w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i   ustalenia stawki opłaty za pojemnik o   określonej wielkości (nie publikowana).  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Brzezicki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »