| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 322/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 3875) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 5764)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 5764), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.;

2) § 3. uchwały Nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 5764), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku..

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 3/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 322/2012

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14a ust. 1, w związku z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki, w których zapewnia się dzieciom odbycie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dzieci mogą realizować:

1) W publicznych przedszkolach:

a) Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. L. Zondka 5, Grodzisk Mazowiecki,

b) Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Górna 12, Grodzisk Mazowiecki,

c) Przedszkole Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki,

d) Przedszkole Nr 7 im. Wróbelka Elemelka, ul. Kopernika 15, Grodzisk Mazowiecki.

2) W oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Bartniaka 13A, Grodzisk Mazowiecki,

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki,

c) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefy Joteyko, ul. Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki,

d) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 31, Grodzisk Mazowiecki,

e) Szkoła Podstawowa im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie, ul. Osowiecka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

f) Szkoła Podstawowa im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym, ul. ks. M. Oziębłowskiego 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

g) Szkoła Podstawowa w Książenicach, al. E. Marylskiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

§ 2. 1. Ustala się następującą sieć publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki:

1) Punkt Przedszkolny Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka13A,

2) Punkt Przedszkolny Nr 4 przy Szkole Podstawowej w Adamowiźnie, ul. Osowiecka 33,

3) Punkt Przedszkolny Nr 5 przy Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym, ul. ks. M. Oziębłowskiego 9,

4) Punkt Przedszkolny Nr 6 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, Natolin 31,

5) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Książenicach, al. E. Marylskiego 3.

6) 1) Punkt Przedszkolny przy Przedszkolu nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Piaskowa 21

§ 3. Traci moc Uchwała nr 317/2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Grodzisk Mazowiecki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

- --------------------------------------------------------------------

1) 1) Dodany przez § 1 uchwały Nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 5764), która weszła w życie z dniem 1 września 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »