| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 322/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 3875) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 5764)

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 5764), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.;

2) § 3. uchwały Nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 5764), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku..

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 3/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 322/2012

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14a ust. 1, w związku z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki, w których zapewnia się dzieciom odbycie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dzieci mogą realizować:

1) W publicznych przedszkolach:

a) Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. L. Zondka 5, Grodzisk Mazowiecki,

b) Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Górna 12, Grodzisk Mazowiecki,

c) Przedszkole Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki,

d) Przedszkole Nr 7 im. Wróbelka Elemelka, ul. Kopernika 15, Grodzisk Mazowiecki.

2) W oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Bartniaka 13A, Grodzisk Mazowiecki,

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki,

c) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefy Joteyko, ul. Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki,

d) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 31, Grodzisk Mazowiecki,

e) Szkoła Podstawowa im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie, ul. Osowiecka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

f) Szkoła Podstawowa im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym, ul. ks. M. Oziębłowskiego 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

g) Szkoła Podstawowa w Książenicach, al. E. Marylskiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

§ 2. 1. Ustala się następującą sieć publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki:

1) Punkt Przedszkolny Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka13A,

2) Punkt Przedszkolny Nr 4 przy Szkole Podstawowej w Adamowiźnie, ul. Osowiecka 33,

3) Punkt Przedszkolny Nr 5 przy Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym, ul. ks. M. Oziębłowskiego 9,

4) Punkt Przedszkolny Nr 6 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, Natolin 31,

5) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Książenicach, al. E. Marylskiego 3.

6) 1) Punkt Przedszkolny przy Przedszkolu nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Piaskowa 21

§ 3. Traci moc Uchwała nr 317/2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Grodzisk Mazowiecki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

- --------------------------------------------------------------------

1) 1) Dodany przez § 1 uchwały Nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 5764), która weszła w życie z dniem 1 września 2012r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Zaremba

Trener, facylitator, coach, właściciel firmy szkoleniowej Media Plus. Współzałożyciel Akademii Facylitacji, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów (IAF). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania L. Koźmińskiego w Warszawie w specjalności Szkolenie i rozwój. Doświadczony trener w zakresie zarządzania ludźmi, obsługi klienta i sprzedaży oraz prowadzenia szkoleń. Jest też twórcą autorskich programów dla studiów podyplomowych uczelni wyższych, oraz autorem gier rozwojowych. Jest członkiem grupy doradczej do spraw CSR przy Ministerstwie Rozwoju. Od lat wykorzystuje metody i techniki facylitacyjne w kontekście rozwoju ludzi i organizacji. Przeszkolona przez ICA-UK, ostatnio specjalizuje się w metodach pracy grupowej Technology of Participation

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »