| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/101/2013 Rady Gminy Joniec

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami) i   art. 6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r., poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Joniec uchwala, co następuje:  

§   1.  

1. Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Wójtowi Gminy Joniec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Deklarację, o   której mowa w   ust.1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w   terminach określonych w   art. 6   m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r., poz. 391 ze zmianami).  

§   2.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1   właściciele nieruchomości składają w   Urzędzie Gminy Joniec.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Joniec.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/84/2012 Rady Gminy Joniec z   dnia 10 grudnia 2012 r., w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Grzegorz   Nowiński

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/101/2013
Rady Gminy Joniec
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

uzas do uchw 101  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/101/2013
Rady Gminy Joniec
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zal do uchw 101  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »