| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/101/2013 Rady Gminy Joniec

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami) i   art. 6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r., poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Joniec uchwala, co następuje:  

§   1.  

1. Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Wójtowi Gminy Joniec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Deklarację, o   której mowa w   ust.1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w   terminach określonych w   art. 6   m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r., poz. 391 ze zmianami).  

§   2.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1   właściciele nieruchomości składają w   Urzędzie Gminy Joniec.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Joniec.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/84/2012 Rady Gminy Joniec z   dnia 10 grudnia 2012 r., w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Grzegorz   Nowiński

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/101/2013
Rady Gminy Joniec
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

uzas do uchw 101  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/101/2013
Rady Gminy Joniec
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zal do uchw 101  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »