| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 317/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXVI/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sierpc oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zająć

Na podstawie art. 42 ust.7 pkt 3 i art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (jt.: DzU z 2006r. Nr 97, poz. 674 z zmianami), art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jt.:DzU z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zmianami) Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1 w tabeli lp. 5 uzyskuje brzmienie:

lp

Stanowisko-typ (rodzaj)szkoły/placówki

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych (obowiązkowe pensum)

5.

Pedagog szkolny; psycholog szkolny

26

§ 2.

W § 1 w tabeli lp. 6 uzyskuje brzmienie:

lp

Stanowisko-typ (rodzaj)szkoły/placówki

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych (obowiązkowe pensum)

6.

Logopeda szkolny

26

§ 3.

W § 1 w tabeli dodaje się lp. 8 w brzmieniu:

lp

Stanowisko-typ (rodzaj)szkoły/placówki

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych (obowiązkowe pensum)

8.

Szkolny doradca zawodowy

26

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Chrzanowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »