| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV.302.2013 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Halinów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII.294.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2013 roku, wprowadza sie następujące zmiany:

1) w § 34 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1.Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem."

2) § 43 otrzymuje brzmienie: "§ 43. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni od ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju."

3) § 54 otrzymuje brzmienie: "§ 54. Działalność organów jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw."

4) w § 59 ust. 4 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie


Marcin Pietrusiński


Uzasadnienie

W wyniku analizy Uchwały Nr XXXIII.294.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2013 roku, przeprowadzonej przez przedstawicieli nadzoru prawnego Wojewody Mazowieckiego należy wprowadzić zmiany w Statucie Gminy Halinów będącym  załącznikiem do uchwały. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Gminy.

             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »