| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/195/10 Rady Gminy Wolanów

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Wolanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Gminy Wolanów na rok 2010 Nr XLVI/157/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 18 grudnia 2009 r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 7.420,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 7.420,00 zł.

§ 2. W wyniku powyższych zmian, § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie – 20.962.065,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 20.378.328,00 zł.

b) majątkowe w kwocie – 583.737,00 zł.

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – 24.575.918,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 17.626.679,00 zł.

b) majątkowe w kwocie – 6.949.239,00 zł.

Przenosi się wydatki między podziałkami klasyfikacji budżetowej i dokonuje się zmiany planu zadań inwestycyjnych.

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega plan na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmianie ulega plan dotacji udzielonych w 2010 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej na 2010 rok w § 7 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/195/10
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/195/10
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/195/10
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/195/10
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/195/10
Rady Gminy Wolanów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik5.doc

DOTACJE UDZIELANE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PIODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »