| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy Załuski

z dnia 5 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr 157/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6k ust. 1   pkt. 1   ust. 2, 3   i 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W § 1   uchwały Nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z   dnia 31 grudnia 2012 roku w   sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i   ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr 157/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z   dnia 25 marca 2013 roku po ust. 3   dodaje się ust. 4   i 5   w brzmieniu: „4. Ustala się, że na nieruchomościach, na których zamieszkuje 5   i więcej osób opłata będzie pobierana w   wysokości jak za 5   osób. 5. W   zabudowie wielorodzinnej stawki i   opłaty określone w   § 1. ust. 1,2 i   3 uchwały stosowane są oddzielnie dla każdego z   gospodarstw domowych zamieszkujących na nieruchomości.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Załuski  


Adam   Gorzkowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »