| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/325/2013 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1]) ) art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami[2]) ), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 2012 roku poz. 749 z późniejszymi zmianami[3]) ), Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. § 8 uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości, otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2013 r.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek


Adam Lesiński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/325/2013
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Odroczenie terminu wejścia w życie uchwały Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek a także jej wysokości, spowodowane jest rozstrzygnięciem nadzorczym - uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r., stwierdzającym nieważność ww. uchwały w części dotyczącej ust. 2 i 3 § 3 tej uchwały, które dotyczyły ustalenia stawek dodatkowej opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na terenie Targowiska Miejskiego w Sulejówku, oraz koniecznością uregulowania opłat za sprzedaż na terenie Targowiska Miejskiego w sposób zgodny z rozstrzygnięciem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pozostawienie bez zmiany terminu wejścia w życie ww. uchwały spowoduje, że 14 dni po jej opublikowaniu (z chwilą jej wejścia w życie) utraci moc uchwała nr XXXIX/295/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek a także jej wysokości, co spowoduje, że na trenie miasta (również Targowiska Miejskiego) obowiązywać będzie tylko jedna stawka opłaty targowej, która zgodnie z ust. 1 § 3 wynosi 5,00 zł.

W trakcie obrad Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r. padło stwierdzenie iż zamiast ustalania odrębnej stawki opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na Targowisku Miejskim, Miasto może podjąć uchwałę o opłatach za korzystanie z Targowiska Miejskiego na podstawie art. 4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Z 2011 R., Nr 45, poz. 236 z późn. zm.).

Mając na względzie opinie członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Burmistrz rozważy jakie rozwiązanie można przyjąć i przygotuje stosowny projekt uchwały, który przedłoży Radzie Miasta Sulejówek.

Proponowane przesunięcie terminu wejścia w życie uchwały Nr XLII/319/2013 pozwoli zatem na uregulowanie sprawy opłaty za prowadzenie sprzedaży na Targowisku Miejskim w Sulejówku i na terenie całego Miasta oraz na wejście w życie tych uregulowań w jednym terminie.

Do dnia 30 listopada 2013r. obowiązywać będą przepisy  uchwały nr XXXIX/295/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475, Dz. U .z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, M.P. z 2010 r., Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, M.P. z 2011 r., Nr 95, poz. 561, Nr 95, poz. 562, z 2012 r., poz. 587, poz. 643

[3]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2012 r. , poz.848, poz. 1101, poz. 1342,  poz. 1529, M.P. z 2012 r., poz.583, poz. 584

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »