| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 706/XLII/2013 Rady Miasta Płocka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1. 1. W Statucie Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583 i poz. 6057) § 23 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

§ 23 ust. 2 pkt 4) mieszkańcom Miasta (projekt obywatelski) w liczbie 500              osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady, z zastrzeżeniem postanowień § 24.

2. Załącznik Nr 15 do Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583 i poz. 6057) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik do Uchwały Nr 706/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik Nr 15 do Statutu Miasta Płocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »