| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/299/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 11 marca 2014r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 roku poz. 594 t. j.) oraz art. 12 §4 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta i   Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.  

RADA MIEJSKA W   NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ uchwala, co następuje:  

§   1.   Tworzy się obwód głosowania Nr 6   z siedzibą w   Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w   Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszowskiej 43 dla przeprowadzenia głosowania w   wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, oraz będzie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i   Gminy i   opublikowanie w   Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Mazowieckiemu, oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Radomiu.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Zbigniew   Kacprzyk


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XLVII/299/2014 RADY MIEJSKIEJ W   NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z   dnia 11 marca 2014 roku W   związku z   zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego zachodzi konieczność podjęcia uchwały o   utworzeniu odrębnego obwodu do głosowania w   SPZOZ w   Nowym Mieście nad Pilicą. Zgodnie z   ustawą głosowanie przeprowadza się w   stałych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Ponadto odrębne obwody głosowania tworzy się w   miejscach, w   których w   dniu wyborów będzie przebywać co najmniej 15 wyborców. Z   uwagi na spełnienie warunków określonych do utworzenia odrębnego obwodu głosowania w   Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w   Nowym Mieście nad Pilicą podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »