| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/180/2014 Rady Gminy w Broku

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek dziennych opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku:

1) sprzedaż z ręki, kosza, wózka ręcznego:

a) artykułów rolnych - 3,00 zł,

b) innych artykułów - 6,00 zł,

2) sprzedaż artykułów rolnych z samochodu osobowego - 6,00 zł,

3) bezpośrednia sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych z następujących pojazdów:

a) samochód osobowy -10,00 zł,

b) samochód osobowy z przyczepą - 15,00 zł,

c) samochód dostawczy o ładowności do 1,5 t (włącznie) - 20,00 zł,

d) samochód dostawczy o ładowności powyżej 1,5 t - 25,00 zł,

4) za zajęcie 1 m2 powierzchni targowiska na cele handlowe przy sprzedaży towarów wystawionych przed samochodem za każdy m2 zajętej powierzchni przez wystawiony towar wraz z samochodem -3,00 zł,

5) sprzedaż ze zorganizowanego przez sprzedającego punktu sprzedaży: ława, pawilon, kiosk, stół, namiot, stół zadaszony itp. za każdy 1 m2 – 3,00 zł,

6) inne formy sprzedaży - 10,00 zł,

7) w przypadku łączonej sprzedaży (artykułów rolnych, spożywczych i przemysłowych) pobiera się wyższą stawkę opłaty.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej wyznacza się pracownika Urzędu Gminy w Broku Pana Wiesława Nachyłę.

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokosci 10 % od zainkasowanej kwoty opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/65/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Broku


Sylwester Runo


Uzasadnienie

Zgodnie z art. art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w w/w ustawie, w tym opłaty targowej. Obecnie obowiązujące na terenie Gminy Brok wysokości stawek opłaty targowej ustalone zostały uchwałą Nr XI/65/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012 r. W związku ze zmianą podmiotu pobierającego opłatę, konieczne jest podjęcie powyższej uchwały.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »