| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L.531.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 5 marca 2014r.

w sprawie dokonania reasumpcji uchwały Nr XLIX.509.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. o przyjęciu programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat” realizowanego w latach 2014- 2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany programu pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat” realizowanego w latach 2014- 2015, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX.509.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w ten sposób, że:

1) Uchyla się część Programu pn:

- „Wymagania stawiane oferentom w ramach konkursu, jaki zostanie ogłoszony przez Zamawiającego, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego” oraz

- „Istotne postanowienia umowy z realizatorem programu zdrowotnego” zamieszczone na stronach 29 i 30 Programu;

2) W załączniku nr 1 do Programu pn. „Deklaracja udziału w programie profilaktyki stomatologicznej prowadzonym w latach 2013-2015 obejmującym dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat”, realizowanego w latach 2013-2015 w miejsce zwrotu:

Składający: Deklarację składają rodzice/opiekunowie prawni dziecka zameldowanego na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Brwinów i jednocześnie zamieszkałego na terenie Gminy Brwinów” wprowadza się zwrot: „Składający: Deklarację składają rodzice/opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Brwinów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »