| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L.531.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 5 marca 2014r.

w sprawie dokonania reasumpcji uchwały Nr XLIX.509.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. o przyjęciu programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat” realizowanego w latach 2014- 2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany programu pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat” realizowanego w latach 2014- 2015, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX.509.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w ten sposób, że:

1) Uchyla się część Programu pn:

- „Wymagania stawiane oferentom w ramach konkursu, jaki zostanie ogłoszony przez Zamawiającego, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego” oraz

- „Istotne postanowienia umowy z realizatorem programu zdrowotnego” zamieszczone na stronach 29 i 30 Programu;

2) W załączniku nr 1 do Programu pn. „Deklaracja udziału w programie profilaktyki stomatologicznej prowadzonym w latach 2013-2015 obejmującym dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat”, realizowanego w latach 2013-2015 w miejsce zwrotu:

Składający: Deklarację składają rodzice/opiekunowie prawni dziecka zameldowanego na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Brwinów i jednocześnie zamieszkałego na terenie Gminy Brwinów” wprowadza się zwrot: „Składający: Deklarację składają rodzice/opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Brwinów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »