| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/419/2014 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sikory obręb Kępa Kikolska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXII/298/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia zasad nadawania nazw placom i drogom w gminie Wieliszew - Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę "ul. Świerkowa'' drodze wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 128/3, będącej własnością Gminy Wieliszew, położonej w miejscowości Sikory obręb Kępa Kikolska gmina Wieliszew.

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w §1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Fabisiak


Załącznik do Uchwały Nr XLI/419/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz 1591 ze zm.) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Wniosek w sprawie nadania nazwy „ul. Świerkowa” drodze wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 128/3 w miejscowości Sikory obręb Kępa Kikolska został pozytywnie zaopiniowany  na zebraniu wiejskim wsi Sikory w formie uchwały nr 2/2013 z dnia 24 sierpnia 2013r.

Podjęcie niniejszej uchwały, umożliwi wprowadzenie odrębnej numeracji porządkowej, a tym samym pozwoli na czytelne oznaczenie numerami porządkowymi nieruchomości zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze. Ta inicjatywa, poparta również licznymi sygnałami mieszkańców, posiada swoje uzasadnienie zwłaszcza w sytuacji ograniczeń i trudności w dotarciu służb ratunkowych pod właściwy adres.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »