| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/419/2014 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sikory obręb Kępa Kikolska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXII/298/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia zasad nadawania nazw placom i drogom w gminie Wieliszew - Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę "ul. Świerkowa'' drodze wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 128/3, będącej własnością Gminy Wieliszew, położonej w miejscowości Sikory obręb Kępa Kikolska gmina Wieliszew.

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w §1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Fabisiak


Załącznik do Uchwały Nr XLI/419/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz 1591 ze zm.) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 260 z późn. zm.) należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Wniosek w sprawie nadania nazwy „ul. Świerkowa” drodze wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 128/3 w miejscowości Sikory obręb Kępa Kikolska został pozytywnie zaopiniowany  na zebraniu wiejskim wsi Sikory w formie uchwały nr 2/2013 z dnia 24 sierpnia 2013r.

Podjęcie niniejszej uchwały, umożliwi wprowadzenie odrębnej numeracji porządkowej, a tym samym pozwoli na czytelne oznaczenie numerami porządkowymi nieruchomości zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze. Ta inicjatywa, poparta również licznymi sygnałami mieszkańców, posiada swoje uzasadnienie zwłaszcza w sytuacji ograniczeń i trudności w dotarciu służb ratunkowych pod właściwy adres.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »