| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/491/2014 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz w związku z § 12 ust. 7 Statutu Gminy Karczew przyjętego Uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9825) zmienionego Uchwałą Nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 11966), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami uchwala się, co następuje:

                           

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie w ten sposób, że załącznik do Statutu Osiedla nr 4 w Karczewie – Wykaz ulic otrzymuje nowe brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/491/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 r.

Załącznik do Statutu Osiedla Nr 4

Wykaz ulic

Osiedle Nr 4              

Ulice: Adama Mickiewicza, Księdza Władysława Żaboklickiego, Akacjowa, Brzozowa, Armii Krajowej, Dojazd, Kolejkowa, Podlaska, Stare Miasto, Wschodnia, Zakolejkowa, Przemysłowa, Jagodne, Czerwona Droga, Torfy, Anielin, Ciepłownicza.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

W związku ze zmianą granic Osiedla nr 4 w Karczewie dokonaną na mocy Uchwały Nr L/488/2014 Rady Miejskiej w Karczewie zachodzi konieczność odpowiedniej zmiany Statutu tej jednostki pomocniczej.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Powyższa regulacja ustawowa znajduje pełne odzwierciedlenie w brzmieniu § 12 ust. 7 Statutu Gminy Karczew.

Statut Osiedla nr 4 został uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/392/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 w Karczewie.

Z uwagi na to, że tryb przewidziany dla uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej jest właściwy również do zmiany tego Statutu, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Zmiana Statutu Osiedla nr 4 dokonana niniejszą uchwałą została poprzedzona konsultacjami społecznymi.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »