| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SO.031.12.2013 Wójta Gminy Garwolin

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia od Miasta Garwolin zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli prowdzonych przez Gminę Garwolin

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przyjęcia zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin oraz §1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/68/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przekazania Gminie Garwolin zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolin uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin pomiędzy :

1. Gminą Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, reprezentowanym przez : Tomasza Łysiaka – Wójta Gminy Garwolin zwanym dalej „Przyjmującym”

2. Miastem Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15 reprezentowanym  przez: Tadeusza Mikulskiego –  Burmistrza  Miasta Garwolina zwanym dalej „Powierzającym”

§ 1. Gmina Garwolin przyjmuje a Miasto Garwolin powierza do wykonywania zadanie w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego.

§ 2. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem Publicznego Przedszkola „Słoneczko w Woli Rębkowskiej oraz Publicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Michałówce zwanymi dalej Przedszkolami.

2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Przedszkoli wszystkim wychowankom na jednakowych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Przedszkoli.

4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem
z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3. 1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem w okresie od 1 listopada 2013 roku  do 31 grudnia 2013 roku  Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 12.781,76 (słownie: dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 76/100).

2. Przekazanie kwoty, której mowa w ust. 1 dokonane będzie do dnia 20 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Gminy Garwolin 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010 na podstawie noty księgowej.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte  na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o systemie oświaty.

3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 listopada 2013 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający

Przyjmujący

Burmistrz Miasta


Tadeusz Mikulski


Skarbnik Miasta


Katarzyna Nozdryn-Płotnicka

Wójt Gminy


Tomasz Łysiak


Skarbnik Gminy


Katarzyna Grzeszczak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nina Sosińska

Rozwojem zawodowym zajmuję się już od 35 lat. Jestem nauczycielem, trenerem, coachem, facylitatorem i konsultantem. W 2004 roku otrzymałam zaszczytny tytuł laureatki konkursu „Dyrektor Personalny Roku 2004”. W roku 2006 wygrałam konkurs „Najlepsza Strategia HR” ogłoszony na konferencji Kadry. W 2006 roku założyłam więc własną firmę: HR High Touch. Od tego czasu pomagam konsultantom, trenerom, coachom i mentorom w planowaniu oraz w realizacji projektów rozwoju zawodowego poprzez dostarczanie im najbardziej rzetelnych i wszechstronnych narzędzi i rozwiązań. Uczę, jak je stosować. W mojej pracy stosuję najbardziej rzetelne i uniwersalne międzynarodowe narzędzia: • System Facet5 • Platforma Neurozmiany Momentor • Rozwiązania on-line służące zbieraniu opinii i ocen metodą 360 stopni oraz NeuroView (ocena poziomu zaufania w zespole metodą 180 stopni) Jestem autorką dwóch książek: „Magia Rozwoju Talentów” i „Magia Motywacji”. “Magia Rozwoju Talentów” została wyróżniona przez czytelników jako jedna z tych książek, które miały największy wpływ na ich rozwój zawodowy:

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »