| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/292/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.z 2012r., poz.391 z późn. zmianami)oraz art. 4,1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Mogielnicy uchwala co następuje:

§ 1.               Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na:

1. prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

3. prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,

2. nie może być karany z art zar. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.(t.j. z 2003r. Dz.U.Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami

3. posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności

4. dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt oraz posiadać specjalistyczny sprzęt do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U.Nr 116, poz. 753)

5. dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapywanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska

6. posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia musi przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt musi przestrzegać przepisy dotyczące szczegółowych wymagań weterynaryjnych do prowadzenia schronisk dla zwierząt a w szczególności:

1. prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,

2. nie może być karany z art zar. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.(t.j. z 2003r. Dz.U.Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami

3. posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

4. teren, o którym mowa w pkt. 2 musi być ogrodzony, utwardzony, z dostępnością do mediów, zapleczem socjalno-technicznym

5. posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny

6. posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii w zakresie wymogów określonych w w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.Nr158, poz. 1657)

7. posiadać chłodnię do czasowego przechowywania padłych zwierząt

8. posiadać umowę z lekarzem weterynarii na wykonywanie czynności obejmujących przedmiot prowadzonej działalności.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia musi przedstawić aktualne dokumenty:

1. potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2. umowę o współpracy z lekarzem weterynarii

3. umowę potwierdzającą możliwość dysponowania terenem

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych musi spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części

2. posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

3. teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, a przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania środków neutralizujących niezbędnych do grzebania zwłok               zwierzęcych i ich części,

4. posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach

5. posiadać pomieszczenia z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części w przypadku braku możliwości ich natychmiastowej utylizacji

6. posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi

§ 7. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia musi przedstawić aktualne dokumenty:

1. potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2. umowę potwierdzającą możliwość dysponowania terenem,, na którym prowadzona działalność oraz pozwolenie na budowę, umowę dzierżawy, najmu lub użytkowania                                                                                    

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i miasta w Mogielnicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy


inż. Jarosław Zawalich


Uzasadnienie

Przygotowanie uchwały wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn. zmianami). Zgodnie z tym zapisem Rada Miejska ma obowiązek określenia w drodze uchwały, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

              Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy, zezwoleń na prowadzenie działalności wyszczególnionych w uchwale udziela w drodze decyzji wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce świadczenia usługi.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »