| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/292/2014 Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.z 2012r., poz.391 z późn. zmianami)oraz art. 4,1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Mogielnicy uchwala co następuje:

§ 1.               Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na:

1. prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,

3. prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,

2. nie może być karany z art zar. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.(t.j. z 2003r. Dz.U.Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami

3. posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności

4. dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt oraz posiadać specjalistyczny sprzęt do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U.Nr 116, poz. 753)

5. dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapywanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska

6. posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia musi przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt musi przestrzegać przepisy dotyczące szczegółowych wymagań weterynaryjnych do prowadzenia schronisk dla zwierząt a w szczególności:

1. prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,

2. nie może być karany z art zar. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.(t.j. z 2003r. Dz.U.Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami

3. posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

4. teren, o którym mowa w pkt. 2 musi być ogrodzony, utwardzony, z dostępnością do mediów, zapleczem socjalno-technicznym

5. posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny

6. posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii w zakresie wymogów określonych w w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.Nr158, poz. 1657)

7. posiadać chłodnię do czasowego przechowywania padłych zwierząt

8. posiadać umowę z lekarzem weterynarii na wykonywanie czynności obejmujących przedmiot prowadzonej działalności.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia musi przedstawić aktualne dokumenty:

1. potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2. umowę o współpracy z lekarzem weterynarii

3. umowę potwierdzającą możliwość dysponowania terenem

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych musi spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części

2. posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

3. teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, a przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania środków neutralizujących niezbędnych do grzebania zwłok               zwierzęcych i ich części,

4. posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach

5. posiadać pomieszczenia z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części w przypadku braku możliwości ich natychmiastowej utylizacji

6. posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi

§ 7. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia musi przedstawić aktualne dokumenty:

1. potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2. umowę potwierdzającą możliwość dysponowania terenem,, na którym prowadzona działalność oraz pozwolenie na budowę, umowę dzierżawy, najmu lub użytkowania                                                                                    

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i miasta w Mogielnicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy


inż. Jarosław Zawalich


Uzasadnienie

Przygotowanie uchwały wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn. zmianami). Zgodnie z tym zapisem Rada Miejska ma obowiązek określenia w drodze uchwały, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

              Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy, zezwoleń na prowadzenie działalności wyszczególnionych w uchwale udziela w drodze decyzji wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce świadczenia usługi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »