| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 76/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku - o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz.1240 z   późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:  

§   1.   W budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

- po stronie dochodów:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

4 000  

66 700  

 

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

4 000  

66 700  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

4 000  

-  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

4 000  

-  

Rozdz.  

85216  

Zasiłki stałe  

-  

38 700  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

-  

38 700  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

-  

28 000  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  

-  

28 000  

- po stronie wydatków:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

8 500  

71 200  

 

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

4 000  

66 700  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

4 000  

-  

§  

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

4 000  

-  

Rozdz.  

85216  

Zasiłki stałe  

-  

38 700  

§  

3110  

Świadczenia społeczne  

-  

38 700  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

-  

28 000  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)  

-  

28 000  

Dział  

900  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

4 500  

4 500  

Rozdz.  

90001  

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

4 500  

4 500  

§  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

4 500  

-  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

-  

4 500  

§   2.   1)   Zwiększa się dochody budżetu miasta o   kwotę 62 700 zł  

2)   Zwiększa się wydatki budżetu miasta o   kwotę 62 700 zł  

§   3.   O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w   Pruszkowie.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa  


Jan   Starzyński

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »