| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 76/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku - o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz.1240 z   późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:  

§   1.   W budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

- po stronie dochodów:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

4 000  

66 700  

 

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

4 000  

66 700  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

4 000  

-  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

4 000  

-  

Rozdz.  

85216  

Zasiłki stałe  

-  

38 700  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

-  

38 700  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

-  

28 000  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  

-  

28 000  

- po stronie wydatków:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

8 500  

71 200  

 

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

4 000  

66 700  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

4 000  

-  

§  

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

4 000  

-  

Rozdz.  

85216  

Zasiłki stałe  

-  

38 700  

§  

3110  

Świadczenia społeczne  

-  

38 700  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

-  

28 000  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)  

-  

28 000  

Dział  

900  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

4 500  

4 500  

Rozdz.  

90001  

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

4 500  

4 500  

§  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

4 500  

-  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

-  

4 500  

§   2.   1)   Zwiększa się dochody budżetu miasta o   kwotę 62 700 zł  

2)   Zwiększa się wydatki budżetu miasta o   kwotę 62 700 zł  

§   3.   O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w   Pruszkowie.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa  


Jan   Starzyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »