| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 80/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 10 października 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku - o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz.1240 z   późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:  

§   1.   W budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

- po stronie dochodów:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

200  

66 060  

 

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

200  

66 060  

Rozdz.  

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

-  

66 060  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  

-  

66 060  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

200  

-  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  

200  

-  

- po stronie wydatków:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

110 822  

176 682  

 

Dział  

700  

Gospodarka mieszkaniowa  

64 000  

64 000  

Rozdz.  

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

64 000  

64 000  

§  

4520  

Opłaty na budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

14 000  

-  

§  

4590  

Kary i   odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  

-  

64 000  

§  

4600  

Kary i   odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych  

50 000  

-  

Dział  

754  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

6 800  

6 800  

Rozdz.  

75414  

Obrona cywilna  

2 800  

2 800  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

2 800  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

2 100  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

700  

-  

Rozdz.  

75416  

Straż gminna (miejska)  

4 000  

4 000  

§  

4360  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   ruchomej publicznej sieci telefonicznej  

-  

4 000  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

4 000  

-  

Dział  

801  

Oświata i   wychowanie  

39 822  

39 822  

Rozdz.  

80101  

Szkoły podstawowe  

24 739  

24 739  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

1 300  

-  

§  

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

12 700  

-  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

6 193  

§  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

-  

400  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

4 000  

6 019  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

2 315  

600  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

9 917  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1 100  

500  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

700  

600  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

705  

-  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

-  

150  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

1 919  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

-  

360  

Rozdz.  

80104  

Przedszkola  

2 983  

2 983  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

50  

-  

§  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

100  

-  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

487  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

-  

1 000  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

1 000  

-  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

1 216  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

440  

-  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

100  

-  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

654  

-  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

-  

180  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

239  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

400  

100  

Rozdz.  

80113  

Dowożenie uczniów do szkół  

12 100  

12 100  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

12 100  

12 100  

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

200  

66 060  

Rozdz.  

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

-  

66 060  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)  

-  

66 060  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

200  

-  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)  

200  

-  

§   2.   1)   Zwiększa się dochody budżetu miasta o   kwotę 65 860 zł  

2)   Zwiększa się wydatki budżetu miasta o   kwotę 65 860 zł  

§   3.   O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w   Pruszkowie.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa  


Jan   Starzyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »