| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Gminy Goworowo

z dnia 19 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011 r. uchwała budżetowa na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211,art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. 157,poz. 1241) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1)   Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z   załącznikami 1-4 do uchwały:  

zwiększa się wydatki gminy o   kwotę - 200,00 zł  

zwiększa się dochody gminy o   kwotę - 810.607,00 zł  

2)   Po zmianach, o   których mowa w   punkcie 1   budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:  

1.   Dochody - 26.687.069,42 zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie - 23.238.211,42 zł  

b)   majątkowe w   kwocie - 3.448.858,00 zł  

2.   Wydatki - 27.216.435,42 zł, z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie - 22.241.842,42 zł  

b)   majątkowe w   kwocie - 4.974.593,00 zł.  

§ 2.  

1.   Ustala się deficyt budżetu gminy w   wysokości 529.366,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   wysokości 5.081.763,00 zł, rozchody w   wysokości 4.552.397,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4.  

1)   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Karolina   Łazicka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów zadania zlecone  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków zadania zlecone  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/155/12
Rady Gminy Goworowo
z dnia 19 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »