| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 188/2012 Prezydenta Miasta Legionowo

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust.1 i   2 pkt 4   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591, z   późn.zm. 1)   ), art.257 i   art.258 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z   późn. zm. 2)   ) oraz § 12 pkt 2   uchwały nr XVI/186/2011 Rady Miasta Legionowo z   dnia 28 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 rok (Dz.U.Woj.Maz. z   2012 r. poz. 888 z   późn. zm. 3)   ), zarządza się co następuje  

§   1.   W planie dochodów i   wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012 wprowadza się zmiany, zgodnie z   załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  

§   2.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem 11 września 2012 r.  

 

 

wz.   Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta  


mgr   Piotr   Zadrożny

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. Z   2002 r.. Nr 23, poz. 220 i   Nr 62, poz. 558 i   Nr 113, poz.984 i   Nr 153, poz.1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz.717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz.1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz.1441, z   2006 r. Nr 17, poz.128 i   Nr 181, poz.1337 z   2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z   2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz.1241, z   2010 r. Nr 28, poz.142 i   poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z   2011 r. Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113 oraz Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887, z   2012 r. poz. 567.  

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz .U. z   2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z   2011 r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz. 1429.  

3)   Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami Rady Miasta Legionowo: Nr XVII/201/2012 z   dnia 25 stycznia 2012 r, Nr XVIII/208/2012 z   dnia 29 lutego 2012 r, Nr XIX/228/2012 z   dnia 28 marca 2012 r, Nr XX/246/2012 z   dnia 25 kwietnia 2012 r, Nr XXI/255/2012 z   dnia 23 maja 2012 r, Nr XXII/264/2012 z   dnia 27 czerwca 2012 r. oraz Nr XXIII/276/2012 z   dnia 25 lipca 2012 r.  

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 188/2012
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik  

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 188/2012
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

opisówka  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »