| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/247/2014 Rady Gminy Sońsk

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Sońsk

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U   z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 4   ust. 7   pkt 2, ust. 11a ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. Poz. 83 ze zm.), Rada Gminy Sońsk uchwala co następuje:  

§ 1.  

Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sońsk w   wysokości:  

1)   …20..... % - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 5   lat i   krócej niż 10 lat,  

2)   …20..... % - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 10 lat i   krócej niż 20 lat,  

3)   …20..... % - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i   dłużej.  

§ 2.  

Bonifikaty, o   których mowa w   § 1   nie dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności udziałów w   nieruchomościach przynależnych do lokali użytkowych.  

§ 3.  

Wójt zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości przed upływem 5   lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w   rozumieniu art. 4   pkt 13 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami.  

§ 4.  

Do spraw wszczętych, a   niezakończonych ostateczną decyzją stosuje się przepisy niniejszej uchwały.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof   Niesłuchowski

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »