| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/247/2014 Rady Gminy Sońsk

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Sońsk

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U   z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 4   ust. 7   pkt 2, ust. 11a ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. Poz. 83 ze zm.), Rada Gminy Sońsk uchwala co następuje:  

§ 1.  

Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sońsk w   wysokości:  

1)   …20..... % - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 5   lat i   krócej niż 10 lat,  

2)   …20..... % - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 10 lat i   krócej niż 20 lat,  

3)   …20..... % - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i   dłużej.  

§ 2.  

Bonifikaty, o   których mowa w   § 1   nie dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności udziałów w   nieruchomościach przynależnych do lokali użytkowych.  

§ 3.  

Wójt zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości przed upływem 5   lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w   rozumieniu art. 4   pkt 13 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami.  

§ 4.  

Do spraw wszczętych, a   niezakończonych ostateczną decyzją stosuje się przepisy niniejszej uchwały.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof   Niesłuchowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »