| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 3 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 249 ust 1   pkt 2   i art. 257 pkt 1   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia  
2009 r. o   finansach publicznych   (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm. 1)   )   , Zarząd Powiatu  
w Legionowie uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Nr 2/2012 Zarządu Powiatu w   Legionowie z   dnia 10 stycznia 2012 r.  
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w załączniku Nr 1   – Plan dochodów w:, dziale 754 i   w dziale 852 oraz w   pozycji „razem” wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   w załączniku Nr 2   – Plan wydatków w: dziale 700, w   dziale 754 i   w dziale 852 oraz w   pozycji „razem” wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu  

 

 

Starosta  

Jan Grabiec  

.............................  
 

Wicestarosta  

Robert Wróbel  

.............................  
 

Członek  

Janusz Kubicki  

.............................  
 

Członek  

Waldemar Jaroń  

.............................  
 

Członek  

Andrzej Szczodrowski  

.............................  
 

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,  Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 i   z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386 i   Nr 291, poz. 1707).  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

I                 Zmiany w   planie finansowym dochodów i   wydatków.  

Zmiany w   planie finansowym dochodów i   wydatków w   działach wynikają z   otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego:  

1)   Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   rozdział   75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   zwiększenie planu dochodów  
i wydatków o   kwotę   7.513,- zł   na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 111/2012 z   dnia 18 lipca 2012 r. z   przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w   Legionowie.  

2)   Dział 852   Pomoc społeczna   , rozdział   85231   Pomoc dla cudzoziemców  
zwiększenie planu dochodów i   wydatków o   kwotę   7.600,- zł   na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 106/2012 z   dnia 13 lipca 2012 r. z   przeznaczeniem  
na realizację indywidualnych programów integracyjnych dla cudzoziemców z   Powiatu Legionowskiego.  

II                 Zmiany w   planie wydatków w   ramach działów klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek oraz wydziałów i   referatów.  

1)   Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa   ,   rozdział 70005     Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami   o kwotę   4.500,- zł   zmiany w   planie dotyczą przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z   przeznaczeniem na uiszczenie podatku od nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »