| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/317/14 Rady Miasta i Gminy Łosice

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia zasad korzystania ze stadionu sportowego w Łosicach przy ul. Szkolnej 5

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm./ - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala,  co następuje:

§ 1.

Uchwala się zasady  korzystania ze stadionu sportowego położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 211/3 o powierzchni 1,3909 ha w Łosicach przy
ul. Szkolnej 5 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIX/311/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Łosicach przy
ul. Szkolnej 5.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Zbigniew Jaszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/317/14
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 31 marca 2014 r.

Zasady korzystania ze stadionu sportowego położonego w Łosicach przy ul. Szkolnej 5.

§ 1.

Stadion sportowy jest obiektem użyteczności publicznej i stanowi własność Miasta i Gminy Łosice.

Jest obiektem ogólnodostępnym.

§ 2.

1. Administratorem stadionu jest Łosicki Dom Kultury w Łosicach.

2. Reprezentantem właściciela obiektu jest administrator.

§ 3.

Stadion sportowy jest czynny 7 dni w tygodniu w godz. od 600  – 2200.

§ 4.

Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszych zasad, stosowania się do uwag administratora oraz osób dozorujących obiekt.

§ 5.

Korzystanie ze stadionu jest bezpłatne z wyłączeniem organizowania imprez komercyjnych.

§ 6.

Korzystający z boiska oraz bieżni zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz obuwia sportowego.

§ 7.

Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 8.

Wszystkie imprezy w tym mecze piłki  nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związku w tym związków sportowych.

§ 9.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystania z boiska i bieżni, zgodnie
z przeznaczeniem należy przestrzegać następujących zasad:

1/ Nie wprowadzać i użytkować sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower,   motorower, deskorolka, rolki  itp.

2/   Nie wprowadzać zwierząt

3/   Nie niszczyć  urządzeń sportowych i płyty boiska

4/   Nie wchodzić na ogrodzenie stadionu

5/   Nie zakłócać porządku i nie używać słów wulgarnych

6/   Nie zaśmiecać i nie wnosić opakowań szklanych i metalowych

7/ Nie przeszkadzać w zajęciach

§ 10.

Wszystkich użytkowników stadionu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 11.

Korzystający i przebywający na terenie stadionu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad korzystania ze stadionu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »